Sparen en beleggen

Sparen voor later. Een centje opzij zetten voor plannen die u mogelijks wel of nog niet heeft. Er zijn verschillende manieren om te sparen. Dit kan door het oppotten van uw geld in een spaarpot, investeren in een verhuurappartement of door uw centen op uw spaarboekje te plaatsen. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Veel hangt ook af van hoelang u uw geld kan missen.

Fiscaal sparenTak 21 spaarverzekeringTak 23 beleggenTak 26 Gecombineerde fondsenInformatieplicht

80 % van de Belgen associeert “op pensioen gaan” met reizen, tijd hebben voor zichzelf, actief blijven en volop genieten van de vrijheid. Hoort u daar ook bij? Dan zult u wel moeten zorgen voor een reserve. Want als u enkel vertrouwt op uw wettelijk pensioen, zullen uw inkomsten waarschijnlijk veel lager liggen dan wat u nu ontvangt.

Aanbod voor particulieren

Aanbod voor zelfstandigen

Een tak-21 verzekering of ook wel spaarverzekering genoemd is een levensverzekeringscontract waarbij u één of regelmatige stortingen doet. Uw geld wordt dan op middellang of lange termijn belegd.

Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een winstdeelname erbovenop. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Tak 21 producten leveren doorgaans een lager rendement dan tak 23 producten, maar hebben dan ook een laag risico. Kenmerken Tak-21 spaarverzekering

 • biedt een kapitaalsgarantie
 • een interessante rendement
 • eventueel een extra winstdeelname
 • mogelijk in de vorm van een pensioenspaarverzekering
 • onder bepaalde voorwaarden vrij van roerende voorheffing
 • een uitstekend hulpmiddel voor successieplanning
 • 2% premietaks op de gestorte premies, te verhogen met instapkosten

Bij het inschrijven in een Tak-21 heeft u premietaksen en instapkosten, bedrag is afhankelijk van uw inbreng. Bij vervroegd uitstappen heeft u ook uitstapkosten.  Wij bezorgen u steeds de financiële infofiche die gepaard gaat met het product die we samen met u overlopen. Zo weet u perfect welk de modaliteiten van uw contract zijn. Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen (tot max 100.000 euro).

Fiscaliteit

Roerende voorheffing Geen roerende voorheffing indien contract meer dan 8 jaar duurt of indien overlijdensdekking van 130%. Geen belasting op de meerwaarden. Eveneens géén roerende voorheffing bij fiscale contracten (pensioensparen / langetermijnsparen)

Eindbelasting Geen eindbelasting voor niet-fiscale contracten. Voor fiscale contracten afhouding van 10%* op betaalde premies + gewaarborgde intresten (winstdeelname is niet belast). *Hogere afhoudingen bij vroegtijdige afkoop.

Dit is een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten. De rendementen zijn ook hoger, maar zonder enige garantie. Hier spreekt men over beleggen.

Het grote verschil met Tak-21 is dat er bij een tak 23 fonds er geen sprake is van een gegarandeerd rendement. Omdat u hogere rendementen  kan genieten, heeft u ook meer risico’s. Hogere opbrengsten gaat gepaard met hogere risico’s. Wanneer u intekent in een tak 23 aandelenfonds zal u doorgaans meer rendement krijgen. De keerzijde van de medaille is dat u ook bereid bent om eventuele koersdalingen te incasseren. Uw geld gaat mee met koersstijgingen maar ook met koersdalingen. Een Tak-23 fonds kan een mix zijn van obligaties, aandelen of cash. Hoe  meer aandelen hoe risicovoller, hoe meer obligaties hoe veiliger. 

Fondsen worden ingedeeld in risicoklassen. Die gaan van 1 tot 7. De risicoklasse 1 geldt voor interne fondsen met zeer weinig risico (maar allicht ook een lagere opbrengst). Een intern fonds met veel risico (en een mogelijk veel hogere opbrengst) behoort dan tot risicoklasse 7. Alle interne fondsen gekoppeld aan tak 23-levensverzekeringen moeten de risicoklasse op dezelfde wijze berekenen en ze geregeld aanpassen indien nodig. Net als bij Tak-21 levensverzekering betaalt u een éénmalige premiebelasting en instapkosten, en kunnen uitstapkosten aangerekend worden bij vroegtijdige uitstap.

Afhankelijk van het fonds zijn er ook beheerskosten verbonden.Naarmate de looptijd van uw belegging langer is, daalt de impact van deze kosten fors.

Fiscaliteit

Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden. De fiscale behandeling hangt van de individuele omstandigheden van een klant af en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Kenmerken van tak 23

 • uw geld wordt in één of meerdere fondsen belegd
 • potentieel hogere rendementen dan tak 21
 • de waarde van uw belegging gaat mee met de waarde van die fondsen
 • vrije keuze van de begunstigde bij overlijden
 • handig instrument voor successieplanning
 • 2% premietaks op de gestorte premies, los van de mogelijke andere instap- en andere beheerskosten

Een Tak-26 levensverzekering biedt net zoals een Tak-21 levensverzekering u een gegarandeerd rendement. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. het grote verschil is dat u geen premietaks van 2% moet betalen, wat welk het geval is bij tak 21 en 23. Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Dat zal uiteraard wegen op het rendement van uw polis. Hoewel een tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een tak 26-polis. Het is ook een interessant instrument voor successieplanning. Vraag naar onze oplossingen!

Naast klassieke Tak-21 en complexe Tak-23 fondsen bestaat er mixen en combinaties die interessante alterantieven vormen. Zo kan u Tak-23 fondsen terugvinden die een kapitaalsgarantie garanderen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Spaar en beleggingsproducten zijn complexe producten en houden risico’s in. De een meer dan de andere. Afhankelijk van uw kennis, vermogen en mogelijkheden gaan we samen met u na welke producten u kan onderschrijven. Elk levensverzekeringsproduct heeft een informatiefiche met alle nuttige informatie. In die fiche vindt u informatie over o.a. volgende elementen:

 • het soort product
 • het risico van het product
 • het vooropgestelde rendement;
 • het eventueel in het verleden behaalde rendement;
 • de in- en uitstapkosten;
 • de fiscaliteit;
 • de voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal.

Niet iedereen mag en kan levensverzekeringsproducten verkopen. Als professioneel verzekeringsmakelaar zijn wij door het FSMA erkend en worden we gecontroleerd op onze beroepskennis. Wees op uw hoede voor alternatieve verkooppunten!